1. Türkiye Yapay Zeka Forumu  (TYZF24)

Nisan 19-20, 2024
CoZone, Ankara

TÜRKİYE YAPAY ZEKA FORUMU 2024 TANITIM VİDEOSU

Ülkemiz Yapay Zeka Alanında Sürdürülebilir Uluslararası Rekabet Üstünlüğünü Nasıl Sağlar?

Yapay zeka bir yandan dünyada çok hızlı ve etkin bir şekilde ilerlerken, diğer yandan Meta, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji devleri ile dünya genelinde sadece birkaç ülke, yapay zekanın başarılarına temel olan büyük veri ve teknolojik altyapı sahipliğini ellerinde tutmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz ve bizim gibi ülkeler gittikçe daha da dezavantajlı duruma düşmektedir. Yapay zeka, insanlığın ve gezegenimizin geleceğini daha önce var olan hiçbir teknolojiye benzemeyecek şekilde değiştirme potansiyeline sahip olduğundan, biz ve benzer ülkeler, yapay zeka teknolojisi ve gelişmelerinde söz sahibi olmak zorundadır, ki bu da adaletli bir dağılıma sahip olmayan bir alanı kucaklamak anlamına gelmektedir.

Ülkemizin potansiyeli, özellikle genç nüfusumuz ile yapay zeka konusunda şimdiye kadar gerçekleştirdiklerimizin çok üzerindedir. Ayrıca, savunma, küçük sanayi ve bankacılık gibi alanlarda iyi olduğumuz gibi tarım gibi dünyada yapay zeka açısından boşluklar bulunan birçok alanda, ulusal düzeyde örgütlü bir çalışma ile uluslararası düzeyde rekabetçi ve etkili olabileceğimiz çok açıktır. TYZF24’ün amacı, ulusal yapay zeka çalışmalarımızı örgütlü bir şekilde güçlendirmek ve uluslararası platformlara taşıyarak rekabetçi olma yolunu göstermek ve bu yolda somut adımlar atılmasına öncülük etmektir. Bu amaçla, AI4TR, ülkemizde var olan en iyi yapay zeka uzmanlarını inovatif ve yaratıcı bir ruhla bir araya getirerek, ulusal yapay zeka çalışmalarımızı güçlendirmek ve uluslararası bir aktör olması için somut öneri ve politikalar üretir. Bu kazanımlarla ulusal yapay zeka strateji ve uygulamalarını güçlendirerek ülkemizin uluslararası rekabette söz sahibi olmasına öncülük eder.

Ülkemizin tüm yapay zeka çalışmalarının örgütlü bir şekilde güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz!

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulanması ve geliştirilmesine özel bir hassasiyet gösteriyoruz!

Ülkemizin uluslararası platformlarda rekabet gücünü artırmak için çaba sarf ediyoruz!

Santa Fe Enstitüsü’nden Profesör Melanie Mitchell TYZF24’te Olacak!

Katılım, Yalnızca Öneri Gönderenler İçin Sınırlı Sayıda ve Davet Usulüdür (Ücretsizdir)

TYZF24, “Ülkemiz Yapay Zeka Alanında Sürdürülebilir Uluslararası Rekabet Üstünlüğünü Nasıl Sağlar?” sorusuna en güçlü yanıtı verebilecek yapay zeka uzmanları, ilgililer ve araştırmacılara, fikirlerini veya deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktadır. Tüm ilgililerden, değerli düşüncelerini 2 (iki) A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlamalarını ve çağrımız kapsamında konuşmacı/uzman olarak davet edilmek üzere sunmalarını bekliyoruz. Ayrıca, katılımcılardan kısa biyografilerini de içeren, 1 (bir) A4 sayfasını aşmayacak şekilde göndermelerini ve değerlendirmeye sunmalarını rica ediyoruz. Çağrı, önerilerin sınırlı olmadığı birçok alana hitap etmekle birlikte, ülkemizde yapay zeka alanında öncü her türlü konuyu içerebilir.

Kapasite Geliştirme

Araştırma ve Eğitim İnsan Kaynakları Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Meslekler Finansman

Rekabetçi Teknolojiler

Özgün Uygulamalar Teknoloji Startup’lar Kuluçka ve Geliştirme Merkezleri Büyük Veri Güvenlik

Düzenleyici Çalışmalar

Politikalar Hukuk Mahremiyet Standartlar Denetim

Kimler Katılmalı?

Aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla birlikte,
 • Yapay zeka alanında üst düzey ve karar verici pozisyonlarda öncü, özgün ve rekabetçi uygulayıcılar, araştırmacılar ve kamu uzmanları
 • Özellikle, aşağıdaki konularda ülkemizin seçkin kurum temsilcileri ve uzmanları:
  • yapay zeka ekonomisi
  • yapay zeka ve teknoloji politikaları
  • uluslararası teknolojik rekabet
  • yapay zeka sistemleri yönetimi ve regülasyonlar
  • ulusal yapay zeka stratejileri ve ekosistem geliştirme
 • Yapay zekanın uluslararası gelişiminde dijital uçurum ve ülkemiz için etkilerini inceleyen biyoloji, nörobiyoloji, antropoloji, sosyoloji, hukuk, etik ve dilbilimi gibi alanlarda çok disiplinli çalışan uzmanlar

Önemli Bilgi ve Tarihler

Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesini müteakip kabul edilen öneri sahiplerinin 30 Mart’a kadar forum kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Öneri Sunma Son Tarih:

31 Ocak 2024

Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi:

1 Mart 2024

Forum Kayıt Son Tarih:

30 Mart 2024

Danışma Kurulu

Mustafa Acungil

Sinan Canan

Kadircan Keskinbora

İbrahim Kuşçu

Şebnem Özdemir

Cem Say

Gürbüz Yüksel

Etkiler

Somut Çıktılardan Bazıları:

TYZF24 Raporu:

 • Her öneriye ait 3 sayfalık fikir özetlerini içerir.
 • Tüm sunum ve fikirleri Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planı’na katkısı açısından değerlendirir.
 • Yapay zeka ve ekosisteminin geliştirilmesi için politikalar önerir.
 • Ülkemizin yapay zekada lider / uluslararası rekabetçi olması için yol haritası önerir.

Rekabetçi Yapay Zeka İzleme Komitesi:

 • TYZF de ortaya çıkan yol haritası ve politikaların gerçekleşip gerçekleşmediğini izler ve uygulamalara ön ayak olacak önerilerde bulunur.
 • Bir sonraki TYZF’ye eksiklikleri ve yapılması gerekenleri rapor eder.